• PHÂN NGÀNH K2016 , THÔNG BÁO 02

  17-03-2017
  ƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày  15    tháng 03    năm 2017
  THÔNG BÁO 01
  V/v: PHÂN NGÀNH K2016
   
  1. Phương pháp sắp xếp thứ tự SV
   
  Dựa vào giá trị của N, Đ, Đ_phụ được xác định như sau:
  N = Số TCTL HK1 trừ các môn AV2, AV3, AV4 (nếu có)
         Do số TC trong chương trình đào tạo của HK1 là 21 nên nếu N>21 thì xem N=21.
  Đ= 1 x (Điểm thi 03 môn đại học)*  + 2 x (Điểm TK “Hóa Đại Cương”+“Giải tích 1”+“Vật lý 1”)
  Đ_phụ = Điểm TK “Hóa Đại Cương”
   
  (*): Không tính điểm ưu tiên. Trường hợp tuyển thẳng: lấy bằng điểm trung bình của tất cả sinh viên cùng khoá
  (= 23,84) hoặc các tổ hợp 3 môn (Toán- Lý – Hoá hoặc Toán – Hoá – Anh) (email minh chứng kết quả thi đến nqlong@hcmut.edu.vn).
   
  Các bước sắp thứ tự SV:
  Bước 1: so sánh N, N cao thì thứ tự cao
  Bước 2: nếu cùng N, so sánh Đ, Đ cao thì thứ tự cao.
  Bước 3: nếu cùng N và Đ, so sánh Đ_phụ, nếu Đ_phụ cao thì thứ tự cao.
  2. Các lưu ý trong chương trình đào tạo các ngành
  • Với khóa 2016, Khoa KTHH có 03 ngành – tên Ngành được ghi trên bằng tốt nghiệp, bao gồm:
   • Công Nghệ Sinh Học (CNSH)
   • Kỹ Thuật Hóa Học (KTHH)
   • Công Nghệ Thực Phẩm (CNTP)
  Ngành Kỹ Thuật Hóa Học (KTHH) có 2 chuyên ngành (tên chuyên ngành ghi trong Bảng Điểm tốt nghiệp):
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học (gồm 5 định hướng: Quá trình-Thiết bị & Điều khiển,  KT Hóa Lý & Phân tích, KT Hóa hữu cơ, KT Hóa vô cơ, KT Chế biến Dầu khí). Các định hướng này học khác nhau 6 tín chỉ.
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược
  Số tín chỉ khác biệt giữa 2 chuyên ngành là 20 tín chỉ.
  • Khi đăng ký phân ngành, SV chọn 1 trong 8 nhóm sau:
  1. Công nghệ Sinh học
  2. Công nghệ Thực Phẩm
  3. Kỹ thuật Hoá học – Quá trình-thiết bị & Điều khiển
  4. Kỹ thuật Hoá học – Kỹ thuật Hoá lý & Phân tích
  5. Kỹ thuật Hoá học – Kỹ thuật Hoá Hữu cơ
  6. Kỹ thuật Hoá học – Kỹ thuật Hoá Vô cơ
  7. Kỹ thuật Hoá học – Kỹ thuật chế biến dầu khí
  8. Kỹ thuật Hoá học – Kỹ thuật Hoá dược
   
  • Chỉ tiêu cụ thể các ngành/chuyên ngành/định hướng sẽ được thông báo sau.
  3. Lớp Kỹ sư Tài năng
  Khoa KTHH có 02 lớp KSTN, sinh viên nộp đơn và đăng ký vào lớp KSTN sau khi kết thúc học kỳ 162 và bắt đầu học chương trình KSTN từ học kỳ 171:
  1. Lớp KSTN ngành KTHH (Tối đa 40SV): chọn từ SV của chuyên ngành KTHH. Chỉ tiêu cho mỗi định hướng tối đa là 08 SV.
  2. Lớp KSTN ngành CN Thực Phẩm (Tối đa 20 SV): chọn từ SV của ngành CN TP.
   
  Các thông tin về lớp KSTN sẽ được cập nhật tại website của Khoa.
   
  4. Các lưu ý khác
  Đối với các SV không thể đến phân ngành, SV có thể phân ngành bằng cách:
  1. Viết giấy ủy quyền cho bạn tiến hành phân ngành giúp.
  2. Viết Danh sách sắp xếp nguyện vọng phân ngành theo thứ tự ưu tiên (đầy đủ 08 nguyện vọng 1-8) có chữ ký xác nhận của GVCN gửi về Văn Phòng Khoa trước khi phân ngành 01 tuần. Đến lúc gọi tên SV trong DS thứ tự phân ngành sẽ căn cứ trên nguyện vọng ưu tiên còn chỉ tiêu để sắp xếp. Lưu ý: DS này có thể lập thành bảng gồm nhiều SV, có chữ ký của tất cả SV và GVCN.
  Lưu ý quan trọng:
  SV nào không đến phân ngành và không thực hiện 1 trong 2 phương pháp trên sẽ chịu sự sắp xếp của Khoa và không được khiếu nại sau này.
   
  5. Thời gian giới thiệu ngành:  
  08g00 sáng Chủ Nhật – 19/03/2017  tại Giảng Đường H1 (Cơ sở 2)
   
  6. Thời gian phân ngành (dự kiến):
  08g00 sáng Thứ bảy – 08/04/2017  tại Giảng Đường H1 (Cơ sở 2).

  (Phòng cụ thể thông báo trên website Khoa và GV Chủ nhiệm)
  (Theo dõi thông báo địa điểm và thông tin khác từ “lớp trưởng” và “Giáo viên Chủ Nhiệm”  hoặc tại website Khoa)
   
   
  PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      TS. NGUYỄN QUANG LONG

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,