• Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên ĐTQT năm 2016

  09-09-2016
  Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên ĐTQT năm 2016

  THÔNG BÁO

  V/v Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên ĐTQT năm 2016

  Kính gửi: Các Chủ nhiệm Bộ môn.

  Khoa có nhận được thông báo số 227/TB-ĐTQT của Văn phòng Đào tạo Quốc tế về việc Kinh phí NCKH – SV VPĐTQT 2016.

  Nay Khoa chuyển đến Quý Thầy/ Cô Chủ nhiệm Bộ môn phổ biến cho các Thầy/ Cô trong Bộ môn để các Thầy/ Cô thông báo cho sinh viên quốc tế được biết và đăng ký đề tài NCKH sinh viên ĐTQT năm 2016.

  Nhằm hướng  đến sinh viên quan tâm đến việc thiết kế các sản phẩm ứng dụng. Đề tài năm 2016 sẽ ưu tiên các thuyết minh đề tài nghiên cứu có sản phẩm cụ thể hoặc có bài báo đăng Hội nghị Quốc tế. Sản phẩm sẽ phải trình bày vào ngày hội kỹ thuật của Khoa và ngày hội thảo kỹ thuật của sinh viên OISP.

  Đề tài đăng ký phải có nhóm: từ 3 – 6 sinh viên/ 1 nhóm (Mỗi Thầy/ Cô chỉ đăng ký và hướng dẫn 1 nhóm).

  Biểu mẫu đăng ký (3 bản) bao gồm mẫu thuyết minh và mẫu dự toán:http://www.khcn.hcmut.edu.vn/en/de-tai/2014-11-05-07-08-52/69-de-tai/bieu-mau/139-bi-u-m-u-d-tai-c-p-sinh-vien&layout=bieumau&Itemid=296

  1. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày: 12/8/2016 và gửi về VPK (C. Thương) hoặc email: thuong.hoangthi@gmail.com

  Khoa kính đề nghị Quý Thầy/ Cô triển khai theo kế hoạch.


  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,