• Trần Thị Thu Trà

  23-12-2016

  Tiến sĩ – Giảng viên

  Tel: (00)(84)(8) 38646251
  Cellphone: (00)(84) 903377630
             ungtra@yahoo.com
  Hướng nghiên cứu:
  1. Chế biến lương thực
  2. Sử dụng sóng siêu âm trong quá trình thủy phân tinh bột

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,