• Huỳnh Tiến Phong

  23-12-2016

  Tiến sĩ – Giảng viên

  Tel: (00)(84)(8) 38646251
  Email: huynhtienphong@hcmut.edu.vn
  Hướng nghiên cứu
  1. Mô hình hóa – Mô phỏng trong công nghệ chế biến thực phẩm
  2. NIR
  3. Kỹ thuật thực phẩm
  4. Thực phẩm chức năng

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,