• Châu Trần Diễm Ái

  23-12-2016

  Thạc sĩ – Giảng viên

  Tel: (00)(84)(8) 38646251
  Cell phone: (00)(84) 908451179
  Email: ctdiemai@hcmut.edu.vn
             ctdiemai@gmail.com,
  Hướng nghiên cứu:
  1. Tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật của thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm  
  2. Động học biến đổi của các chất có hoạt tính sinh học (lycopene, astaxanthin, anthocyanin…) trong chế biến nhiệt, thanh trùng, tiệt trùng
  3. Kỹ thuật mới trong công nghệ thực phẩm: lọc màng - membrane, enzyme, NIR
  4. Phát triển sản phẩm thủy sản (fish/seafood), sản phẩm từ gạo

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,