• Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

  06-09-2016
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - Đào tạo kỹ sư Công nghệ Thực phẩm (CNTP) có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước

  [1] Nơi cấp bằng: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [2] Nơi đào tạo: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [3] Tổ chức quản lý: Đại Học Quốc Gia TP.HCM

  [4] Tên bằng: Kỹ Sư

  [5] Ngành học: Công nghệ Thực phẩm

  [6] Loại hình đào tạo: Chính quy

  [7] Thời gian đào tạo: 4,0 năm

  [8] Mục tiêu đào tạo

  1. Đào tạo kỹ sư Công nghệ Thực phẩm (CNTP) có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước.
  2. Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học kỹ thuật cơ sở, và chuyên môn vững, có khả năng giải quyết vấn đề cao; có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp truyền thông tốt; biết sử dụng ngoại ngữ chuyên môn (tiếng Anh); có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Đào tạo kỹ sư có khả năng làm việc trong các lĩnh vực CNTP bao gồm Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm và nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm.
  4. Đào tạo kỹ sư có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành CNTP.
  5. Đào tạo kỹ sư có khả năng thực hiện các hoạt động quản lý trong các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kể trên.
  Mục tiêu đào tạo - Chương trình khóa 2014 trở về sau
  1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, tham khảo các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát điều tra ý kiến của giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên đã và đang tham gia quá trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trước nay với cách tiếp cận theo chuẩn CDIO. Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Thực phẩm được đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp, cho phép họ đảm trách công việc của người kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Mục tiêu cụ thể của chương trình:
  2. Đào tạo kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ thực phẩm; có khả năng giải quyếtcác vấn đề thực tiễn liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất và nghiên cứu thực phẩm; có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp truyền thông tốt; biết sử dụng ngoại ngữ chuyên môn (tiếng Anh); có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.
  3. Đào tạo kỹ sư để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về thực phẩm; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai.

  [9] Chuẩn đầu ra - Chương trình khóa 2014 trở về sau

   

  Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:
  a
  Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, công cụ hiện đại của ngành công nghệ thực phẩm để thực hiện các hoạt động chuyên môn về công nghệ kỹ thuật.
  b
  Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong thực tiễn. 
  c
  Có khả năng thực hiện những kiểm nghiệm cơ bản; có khả năng thực hiện thí nghiệm, phân tích và diễn giải kết quả cũng như ứng dụng kết quả thí nghiệm vào thực tiễn để cải tiến các quá trình sản xuất thực phẩm.
  d
  Có khả năng thiết kế các hệ thống, bộ phận hoặc quá trình sản xuất thực phẩm để giải quyết những vấn đề công nghệ kỹ thuật.
  e
  Có khả năng làm việc hiệu quả như là một thành viên hoặc là người lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật.
  f
  Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thực phẩm
  g
  Có khả năng truyền đạt hoặc trao đổi các vấn đề chuyên môn bằng nhiều hình thức như viết, diễn thuyết hoặc sử dụng đồ họa với các đối tượng trong và ngoài ngành kỹ thuật; Có khả năng chọn lọc và sử dụng các tài liệu kỹ thuật tham khảo thích hợp.
  h
  Nhận thức rõ về yêu cầu phát triển nghề nghiệp chuyên môn; Có khả năng phát triển nghề nghiệp một cách định hướng.
  i
  Nhận thức rõ và cam kết trách nhiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
  j
  Nhận thức rõ về tác động nhiều mặt của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong bối cảnh xã hội và toàn cầu hóa.
  k
  Nhận thức rõ năng lực, sự tương thích và sự hoàn thiện không ngừng về kiến thức nghề nghiệp.
   
  1. Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra
  STT
  Môn học
  Chuẩn đầu ra chương trình
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  1. 1
  Anh văn 1,2,3,4 [2x4=8]
   
   
   
   
   
   
   
  x
  x
   
  x
  1. 2
  Đại số [3]
  x
  x
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Giải tích 1,2 [4x2=8]
  x
  x
                   
  1. 3
  Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu [3]
  x
  x
  x
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. 4
  Vật lý 1,2 [4x2=8]
  x
   
  x
   
  x
   
  x
   
   
   
  x
   
  Thí nghiệm Vật lý [1]
  x
  x
         
  x
   
  x
     
  1. 5
  Hóa đại cương [3]
  x
   
  x
   
  x
   
  x
   
   
   
  x
  1. 6
  Hóa hữu cơ [3]
  x
   
  x
   
  x
   
  x
   
   
   
  x
   
  Thí nghiệm Hóa hữu cơ [2]
  x
  x
         
  x
   
  x
     
  1. 7
  Sinh học [3]
  x
  x
  x
   
   
  x
  x
  x
  x
   
  x
   
  Nguyên lý cơ bản CN M-L [5]
           
  x
   
  x
   
  x
   
   
  Đường lối cách mạng ĐCS VN [3]
           
  x
   
  x
   
  x
   
  1. 8
  Tư tưởng HCM [2]
   
   
   
   
   
   x
   
   
  x
   
   
  GD thể chất 1,2,3 [0]
       
  X
               
   
  GD QP (LT) [0]
           
  X
           
   
  GD QP (TH) [0]
           
  x
           
  1. 9
  Nhập môn kỹ thuật [3]
  x
   
   
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 10
  Phát triển bền vững [2]
                 
  x
  x
  x
  1. 11
  Vẽ kỹ thuật [3]
  x
  x
   
   
   
   
   
   
   
   
  x
   
  Tự chọn KT-XH [3]
                       
  1. 12
  Tự chọn A1 (Cơ sở ngành) [3]
  x
  x
  x
   
   
   
   
   
   
   
  x
  1. 13
  Vật lý thực phẩm [2]
  x
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 14
  Hóa học và hóa sinh thực phẩm [4]
  x
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 15
  Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm [2]
  x
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 16
  Vi sinh thực phẩm [3]
  x
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 17
  Thí nghiệm vi sinh thực phẩm [2]
  x
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 18
  Tự chọn A2 (cơ sở ngành) [12]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 21
  Quá trình kỹ thuật thực phẩm 1 [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 22
  Quá trình Kỹ thuật thực phẩm 2 [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 23
  Quá trình Kỹ thuật thực phẩm 3 [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 24
  Thí nghiệm Quá trình thiết bị [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 25
  Đồ án thiết kế (tự chọn) [2]
  x
  x
   
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 26
  Thiết kế nhà máy thực phẩm [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 27
  Công nghệ sau thu hoạch [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 28
  Công nghệ chế biến thực phẩm [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 29
  Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  X
  1. 30
  Công nghệ lên men thực phẩm [3]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 31
  Công nghệ bao gói thực phẩm [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 33
  Quản lý chất lượng thực phẩm [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 34
  Thực tập chuyên ngành [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 35
  Thực tập cơ sở ngành [2]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
   
  Tự chọn B (chuyên ngành) [6]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1. 58
  Luận văn tốt nghiệp [9]
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
   

  Chuẩn đầu ra - Chương trình khóa 2013 trở về trước

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Công nghệ thực phẩm có được:

    Chuẩn đầu ra Phương pháp giảng dạy và đánh giá
      a     Khả năng áp dụng các kiến thức toán và khoa học tự nhiên để làm việc trong khối ngành kỹ thuật. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra.
      b    
  Kiến thức đầy đủ về cơ sở ngành và chuyên ngành :

  • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm; Khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được

  • Khả năng tiến hành thí nghiệm phân tích định tính và định lượng, thí nghiệm nghiên cứu để giải quyết các vấn đề công nghệ trong kỹ thuật hoá học; Khả năng sử dụng các thiết bị phân tích, khả năng xử lý các số liệu phân tích.

   

  Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập môn học, thực tập nhận thức, thực tập nhà máy, luận văn, báo cáo.
      c     Khả năng tính toán, thiết kế, mô phỏng, tối ưu hoá một thiết bị, một quá trình, một quy trình sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm để đáp ứng các nhu cầu mong muốn - cùng với đầy đủ các ràng buộc thực tế về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và sự an toàn. Sản phẩm có thể sản xuất được, và có tính bền vững. . Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, đồ án môn học, tham gia nhóm nghiên cứu khoa học, luận văn, báo cáo.
      d     Khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành. Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      e     Khả năng nhận diện, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập môn học, thực tập nhận thức, thực tập nhà máy, luận văn, báo cáo.
      f     Ý thức về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      g     Khả năng giao tiếp hiệu quả: Khả năng viết báo cáo; Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; Khả năng làm việc nhóm. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450. Thực tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      h     Hiểu biết rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội. Phân tích được chi phí của một giải pháp kỹ thuật hay một quy trình công nghệ; Đánh giá được tác động đến môi trường khi hiện thực giải pháp hoặc quy trình. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      i     Nhận thức về sự cần thiết và khả năng phát triển nghề nghiệp liên tục - học tập trọn đời. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      j     Kiến thức về các vấn đề đương đại. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      k     Khả năng sử dụng phần mềm, các công cụ hiện đại khi giải quyết các bài toán mở. Giảng, kiểm tra, seminar, báo cáo.

   

  [10] Tuyển sinh

  Sinh viên sau khi trúng tuyển vào Khoa Kỹ Thuật Hóa Học sẽ học chung trong 01 năm đầu tiên. Sau đó dựa vào nguyện vọng và điểm trung bình tích lũy số tín chỉ tích lũy để chia thành 03 ngành: Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực Phẩm.

  [11] Nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHOÁ 2014
   

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn

  Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
  Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Nhà B2, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

  Email: fce@hcmut.edu.vn

  Điện thoại: (08) 38 650 484     Fax: (08) 38 637 504

  NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM      
  CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  (HƯỚNG KH &CN THỰC PHẨM)      
  Hoc kỳ STT MSMH Tên Bắt buôc Tự chọn Số TC
  1 1 LA1003 Anh văn 1 x   2
  1 2 CH1001 Nhập môn về kỹ thuật x   3
  1 3 MT1003 Giải tích 1 x   4
  1 4 PH1003 Vật lý 1 x   4
  1 5 CH1003 Hóa đại cương x   3
  1 6 SP1003 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin x   5
  1 7 MI1003 Giáo dục quốc phòng x   0
  1 8 PE1003 Giáo dục thể chất 1 x   0
  2 1 LA1005 Anh văn 2 x   2
  2 2 MT1005 Giải tích 2 x   4
  2 3 PH1005 Vật lý 2 x   4
  2 4 PH1007 Thí nghiệm vật lý x   1
  2 5 MT1007 Đại số x   3
  2 6 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh x   2
  2 7 CH1007 Phát triển bền vững x   2
  2 8 PE1005 Giáo dục thể chất 2 x   0
  3 1 LA1007 Anh văn 3 x   2
  3 2 CH1011 Sinh học x   3
  3 3 CH2021 Hóa hữu cơ x   3
  3 4 CH1005 Hóa lý hóa keo x   3
  3 5 CH2017 Kỹ thuật thực phẩm 1 x   3
  3 6 CI1003 Vẽ kỹ thuật x   3
  3 7 CH2007 Hóa học - hóa sinh thực phẩm x   4
  3 8 PE1007 Giáo dục thể chất 3 x   0
  4 1 LA1009 Anh văn 4 x   2
  4 2 CH2053 Thí nghiệm hóa hữu cơ x   2
  4 3 CH2035 Kỹ thuật thực phẩm 2 x   3
  4 4 CH2039 Kỹ thuật thực phẩm 3 x   3
  4 5 CH2045 Vi sinh thực phẩm x   3
  4 6 CH2049 Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm x   2
  4 7 SP1009 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam x   3
  4 8 CH2055 Vật lý thực phẩm x   2
  4 9 CH2087 Thực tập quá trình và thiết bị x   2
  5 1 CH3001 Thí nghiệm vi sinh thực phẩm x   2
  5 2 CH3015 Thí nghiệm quá trình thiết bị x   2
  5 3 CH3011 Công nghệ sau thu hoạch x   2
  5 4 CH3017 Công nghệ chế biến thực phẩm x   3
  5 5 SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương x   2
  5 6 CH3027 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Chọn 8 TC   4
  5 7 CH3035 Phân tích hóa lý thực phẩm   3
  5 8 CH3043 Thí nghiệm phân tích hóa lý thực phẩm   2
  5 9 CH3049 Phân tích cảm quan thực phẩm   3
  6 1 CH3053 Thiết kế nhà máy thực phẩm x   3
  6 2 CH3129