• Kỹ sư Công nghệ Sinh học

  06-09-2016
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

   

  [1] Nơi cấp bằng: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [2] Nơi đào tạo: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [3] Tổ chức quản lý: Đại Học Quốc Gia TP.HCM

  [4] Tên bằng: Kỹ Sư

  [5] Ngành học: Công nghệ Sinh Học

  [6] Loại hình đào tạo: Chính quy

  [7] Thời gian đào tạo: 4,0 năm

  [8] Mục tiêu đào tạo

  1. Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước.
  2. Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học kỹ thuật cơ sở, và chuyên môn vững, có khả năng giải quyết vấn đề cao; có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt; biết sử dụng ngoại ngữ chuyên môn (tiếng Anh); có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Đào tạo kỹ sư có khả năng làm việc trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học.
  4. Đào tạo kỹ sư có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học.
  5. Đào tạo kỹ sư có khả năng thực hiện các hoạt động quản lý trong các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y dược, môi trường.

  [9] Chuẩn đầu ra

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Công nghệ Sinh học có được:

    Chuẩn đầu ra Phương pháp giảng dạy và đánh giá
      a     Khả năng áp dụng các kiến thức toán và khoa học tự nhiên để làm việc trong khối ngành kỹ thuật. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra.
      b    
  Kiến thức đầy đủ về cơ sở ngành và chuyên ngành :

  • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, theo các hướng nghiên cứu về: công nghệ gen, công nghệ protein enzyme, công nghệ lên men và công nghệ tế bào. Khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được.

  • Khả năng sử dụng các thiết bị liên quan đến ngành, khả năng xử lý các số liệu phân tích.

   

  Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập môn học, thực tập nhận thức, thực tập nhà máy, luận văn, báo cáo.
      c    
  Khả năng làm việc trong cơ quan nghiên cứu:

  • Khả năng làm việc và quản lý phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học.

  • Khả năng xây dựng đề tài nghiên cứu, dự án khoa học liên quan đến ngành.

  .
  Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, đồ án môn học, tham gia nhóm nghiên cứu khoa học, luận văn, báo cáo.
      d    
  Khả năng làm việc trong các cơ sở sản xuất.

  • Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến Công nghệ sinh học.

  • Khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng quy trình sản xuất công nghiệp các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học để đáp ứng các nhu cầu thực tế - cùng với đầy đủ các ràng buộc về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và sự an toàn. Sản phẩm có thể sản xuất được, và có tính bền vững.

  .
  Giảng, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      e     Khả năng làm việc độc lập, khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập môn học, thực tập nhận thức, thực tập nhà máy, luận văn, báo cáo.
      f     Khả năng nhận diện, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Khả năng nhận diện, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập môn học, thực tập nhận thức, thực tập nhà máy, luận văn, báo cáo.
      g     Ý thức về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp. Giảng, kiểm tra, báo cáo.
      h     Khả năng giao tiếp hiệu quả: Khả năng viết báo cáo; Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; Khả năng làm việc nhóm. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450. Seminar, Thực tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      i     Hiểu biết rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội. Phân tích được chi phí của một giải pháp kỹ thuật hay một quy trình công nghệ; đánh giá được tác động đến môi trường khi hiện thực giải pháp hoặc quy trình. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, đồ án, luận văn, báo cáo.
      j     Nhận thức về sự cần thiết và khả năng phát triển nghề nghiệp liên tục - học tập trọn đời. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      k     Kiến thức về các vấn đề đương đại. Giảng, kiểm tra, seminar, báo cáo.
      k     Khả năng sử dụng phần mềm, các công cụ hiện đại khi giải quyết các bài toán mở. Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.

  [10] Tuyển sinh

  Sinh viên sau khi trúng tuyển vào Khoa Kỹ Thuật Hóa Học sẽ học chung trong 01 năm đầu tiên. Sau đó dựa vào nguyện vọng và điểm trung bình tích lũy số tín chỉ tích lũy để chia thành 03 ngành: Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực Phẩm.

  [11] Nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học

  NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC        
  CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC        
  Hoc kỳ STT MSMH Tên Bắt buôc Tự chọn Số TC  
  1 1 LA1003 Anh văn 1 x   2  
  1 2 CH1001 Nhập môn về kỹ thuật x   3  
  1 3 MT1003 Giải tích 1 x   4  
  1 4 PH1003 Vật lý 1 x   4  
  1 5 CH1003 Hóa đại cương x   3  
  1 6 SP1003 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin x   5  
  1 7 MI1003 Giáo dục quốc phòng x   0  
  1 8 PE1003 Giáo dục thể chất 1 x   0  
  2 1 LA1005 Anh văn 2 x   2  
  2 2 MT1005 Giải tích 2 x   4  
  2 3 PH1005 Vật lý 2 x   4  
  2 4 PH1007 Thí nghiệm vật lý x   1  
  2 5 MT1007 Đại số x   3  
  2 6 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh x   2  
  2 7 CH1007 Phát triển bền vững x   2  
  2 8 PE1005 Giáo dục thể chất 2 x   0  
  3 1 LA1007 Anh văn 3 x   2  
  3 2 CH2025 Cơ sở sinh học x   4  
  3 3 CH1005 Hóa lý hóa keo x   3  
  3 4 CH2015 Các quá trình kỹ thuật sinh học 1 x   3  
  3 5 CH2021 Hóa hữu cơ x   3  
  3 6 CI1003 Vẽ kỹ thuật x   3  
  3 7 SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương x   2  
  4 1 LA1009 Anh văn 4 x   2  
  4 2 CH2029 Sinh học tế bào x   3  
  4   CH2033 Hóa sinh Chọn 1/2 môn   4  
  4   CH2037 Hóa sinh công nghiệp   4  
  4 4 CH2009 Hóa phân tích x   3  
  4 5 CH2047 Các quá trình kỹ thuật sinh học 2 x   3  
  4 6 CH2053 Thí nghiệm hóa hữu cơ x   2  
  4 7 CH3025 Các quá trình kỹ thuật sinh học 3 x   3  
  4 8 PE1007 Giáo dục thể chất 3 x   0  
  4 9 CH2087 Thực tập quá trình và thiết bị x   2  
  5   CH3003 Vi sinh Chọn 1/2 môn   4  
  5   CH3009 Vi sinh công nghiệp   4  
  5 2 CH3013 Sinh học phân tử và di truyền x   3  
  5 3 CH3019 Công nghệ tế bào x   4  
  5 4 CH3021 Công nghệ protein - enzyme x   4  
  5 5 SP1009 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam x   3  
  5 6 CH3037 Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất x   2  
  6 1 CH3051 Công nghệ lên men x   3  
  6 2 CH3131 Công nghệ gen x   4  
  6 3 CH3245 Cơ sở công nghiệp công nghệ sinh học x   2  
  6 4 CH2063 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu x   3  
  6     02 môn chuyên ngành (tự chọn)   x 2x2=4  
  6   CH33B3 Thực tập tốt nghiệp  (hè) x   3  
  7 1 CH4351 Chuyên đề luận văn tốt nghiệp x   0  
  7 2 CH4011 Đồ án thiết kế công nghệ sinh học x   2  
  7 3 CH3015 Thí nghiệm quá trình thiết bị x   2  
  7     01 môn Kinh tế - Xã hội (tự chọn)   x 2  
  7     02 môn chuyên ngành (tự chọn)   x 3x2=6  
  8 1 CH43B3 Luận văn tốt nghiệp x   9  
                 
    Môn chuyên ngành (tự chọn 10 tín chỉ theo từng định hướng)    
    Công nghệ Sinh học Nông nghiệp  
    Stt MSMH Môn học TC Ghi chú  
    1 CH3261 An toàn công nghệ sinh học 2    
    2 CH3267 Các sản phẩm công nghệ sinh học 2    
    3 CH3271 Sinh học phân tử thực vật và ứng dụng trong công tác chọn tạo giống 2    
    4 CH3275 Công nghệ sinh học động vật ứng dụng trong chăn nuôi 2    
    5 CH3291 Công nghệ sản xuất phân bón sinh học 2    
    6 CH3061 Công nghệ sinh học ứng dụng trong bảo vệ thực vật  2    
    7 CH3069 Công nghệ sản xuất kháng sinh, vaccine sử dụng trong chăn nuôi 2    
    Công nghệ Sinh học Môi trường  
    Stt MSMH Môn học TC Ghi chú  
    1 CH3261 An toàn trong công nghệ sinh học 2    
    2 CH3267 Các sản phẩm công nghệ sinh học 2    
    3 CH3273 Vi sinh vật môi trường 2    
    4 CH2071 Hóa học xanh 2    
    5 CH3289 Công nghệ sinh học xử lý chất thải 2    
    6 CH3059 Công nghệ sinh học xử lý nước thải 2    
    7 CH3067 Công nghệ sinh học trong sản xuất năng lượng xanh 2    
    Công nghệ Sinh học Thực phẩm  
    Stt MSMH Môn học TC Ghi chú  
    1 CH3261 An toàn trong công nghệ sinh học 2    
    2 CH3267 Các sản phẩm công nghệ sinh học 2    
    3 CH3269 Công nghệ vi sinh thực phẩm 2    
    4 CH3283 Thu nhận và ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm 2    
    5 CH3295 Thực phẩm biến đổi gen 2    
    6 CH3057 Công nghệ sinh học nguyên liệu thực phẩm 2    
    7 CH3065 Công nghệ protein đơn bào 2    
    Công nghệ Sinh học Y dược  
    Stt MSMH Môn học TC Ghi chú  
    1 CH3261 An toàn trong công nghệ sinh học 2    
    2 CH3267 Các sản phẩm công nghệ sinh học 2    
    3 CH3117 Công nghệ sản xuất kháng sinh 2    
    4 CH3277 Công nghệ sản xuất vitamin 2    
    5 CH3123 Công nghệ sản xuất vaccine 2    
    6 CH3063 Công nghệ tế bào gốc 2    
    7 CH3077 Liệu pháp gen 2    
                 
                 

  [12] Tốt nghiệp và xếp loại

  Theo “Qui chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ” của trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2005 theo QĐ số 1871/QĐ-BKĐT.

  Bảng xếp loại sinh viên theo điểm

  Xếp loại

  GPA

      Xuất sắc          Từ 9,0 đến 10,0        
      Giỏi          Từ 8,0 đến nhỏ hơn 9,0        
      Khá     Từ 7,0 đến nhỏ hơn 8,0        
      Trung bình khá     Từ 6,0 đến nhỏ hơn 7,0    
      Trung bình          Từ 5,0 đến nhỏ hơn 6,0        
   

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,