• Kỹ sư Công nghệ Hóa học

  06-09-2016
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - Đào tạo kỹ sư KTHH có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

  [1] Nơi cấp bằng: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [2] Nơi đào tạo: Đại Học Bách Khoa TP.HCM

  [3] Tổ chức quản lý: Đại Học Quốc Gia TP.HCM

  [4] Tên bằng: Kỹ Sư

  [5] Ngành học: Kỹ Thuật Hóa Học

  [6] Loại hình đào tạo: Chính quy

  [7] Thời gian đào tạo: 4,0 năm

  [8] Mục tiêu đào tạo

  1. Đào tạo kỹ sư KTHH có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước.
  2. Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học kỹ thuật cơ sở, và chuyên môn vững, có khả năng giải quyết vấn đề cao; có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp truyền thông tốt; biết sử dụng ngoại ngữ chuyên môn (tiếng Anh); có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Đào tạo kỹ sư có khả năng làm việc trong các lĩnh vực KTHH bao gồm Kỹ thuật Hoá vô cơ, Kỹ thuật Hoá hữu cơ, Kỹ thuật Chế biến dầu khí, Quá trình và thiết bị Công nghệ hoá học, Kỹ thuật Hoá phân tích, Kỹ thuật xúc tác và Kỹ thuật điện hoá.
  4. Đào tạo kỹ sư có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành KTHH.
  5. Đào tạo kỹ sư có khả năng thực hiện các hoạt động quản lý trong các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kể trên.

  [9] Chuẩn đầu ra

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học có được:
   
  Chuẩn đầu ra
  Phương pháp giảng dạy và đánh giá
      a    
  Khả năng áp dụng các kiến thức toán và khoa học tự nhiên để làm việc trong khối ngành kỹ thuật
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra.
      b    
  Kiến thức đầy đủ về cơ sở ngành và chuyên ngành
  • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật hoá học - một trong các chuyên ngành: công nghệ hoá hữu cơ, công nghệ hoá vô cơ, công nghệ chế biến dầu khí, quá trình và thiết bị công nghệ hoá học, hoá lý; Khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được
  • Khả năng tiến hành thí nghiệm phân tích định tính và định lượng, thí nghiệm nghiên cứu để giải quyết các vấn đề công nghệ trong kỹ thuật hoá học; Khả năng sử dụng các thiết bị phân tích, khả năng xử lý các số liệu phân tích.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      c    
  Khả năng tính toán, thiết kế, mô phỏng, tối ưu hoá một thiết bị, một quá trình, một quy trình sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật hoá học để đáp ứng các nhu cầu mong muốn - cùng với đầy đủ các ràng buộc thực tế về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và sự an toàn. Sản phẩm có thể sản xuất được, và có tính bền vững.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      d    
  Khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      e    
  Khả năng nhận diện, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      f    
  Ý thức về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      g    
  Khả năng giao tiếp hiệu quả: Khả năng viết báo cáo; Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; Khả năng làm việc nhóm. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.
  Thực tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      h    
  Hiểu biết rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội. Phân tích được chi phí của một giải pháp kỹ thuật hay một quy trình công nghệ; Đánh giá được tác động đến môi trường khi hiện thực giải pháp hoặc quy trình.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, seminar, thực tập, luận văn, báo cáo.
      i    
  Nhận thức về sự cần thiết và khả năng phát triển nghề nghiệp liên tục - học tập trọn đời.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      j    
  Kiến thức về các vấn đề đương đại.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
      k    
  Khả năng sử dụng phần mềm, các công cụ hiện đại khi giải quyết các bài toán mở.
  Giảng, bài tập, thí nghiệm, kiểm tra, báo cáo.
   
   
  [10] Tuyển sinh
   
  Sinh viên sau khi trung tuyển vào Khoa Kỹ Thuật Hóa Học sẽ học chung trong 01 năm đầu tiên. Sau đó dựa vào nguyện vọng và điểm trung bình tích lũy số tín chỉ tích lũy để chia thành 03 ngành: Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực Phẩm.
  [11] Nội dung chương trình
   
  NGÀNH: KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
  CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
  Hoc kỳ
  STT
  MSMH
  Tên
  Bắt buôc
  Tự chọn
  Số TC
  1
  1
  LA1003
  Anh văn 1
  x
   
  2
  1
  2
  CH1001
  Nhập môn về kỹ thuật
  x
   
  3
  1
  3
  MT1003
  Giải tích 1
  x
   
  4
  1
  4
  PH1003
  Vật lý 1
  x
   
  4
  1
  5
  CH1003
  Hóa đại cương
  x
   
  3
  1
  6
  SP1003
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  x
   
  5
  1
  7
  MI1003
  Giáo dục quốc phòng
  x
   
  0
  1
  8
  PE1003
  Giáo dục thể chất 1
  x
   
  0
  2
  1
  LA1005
  Anh văn 2
  x
   
  2
  2
  2
  MT1005
  Giải tích 2
  x
   
  4
  2
  3
  PH1005
  Vật lý 2
  x
   
  4
  2
  4
  PH1007
  Thí nghiệm vật lý
  x
   
  1
  2
  5
  MT1007
  Đại số
  x
   
  3
  2
  6
  SP1005
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
  x
   
  2
  2
  7
  CH1007
  Phát triển bền vững
  x
   
  2
  2
  8
  PE1005
  Giáo dục thể chất 2
  x
   
  0
  3
  1
  LA1007
  Anh văn 3
  x
   
  2
  3
  2
  CH2013
  Hóa vô cơ
  x
   
  4
  3
  3
  CH2005
  Hóa phân tích
  x
   
  4
  3
  4
  CH2003
  Hóa lý 1
  x
   
  3
  3
  5
  CH2019
  Quá trình và thiết bị cơ học
  x
   
  3
  3
  6
  CI1003
  Vẽ kỹ thuật
  x
   
  3
  3
  7
  SP1007
  Pháp luật Việt Nam đại cương
  x
   
  2
  4
  1
  LA1009
  Anh văn 4
  x
   
  2
  4
  2
  CH2021
  Hóa hữu cơ
  x
   
  3
  4
  3
  CH2031
  Hóa lý 2
  x
   
  2
  4
  4
  CH2041
  Thí nghiệm hóa lý
  x
   
  2
  4
  5
  CH2043
  Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
  x
   
  3
  4
  6
  CH2051
  Quá trình và thiết bị truyền khối
  x
   
  3
  4
  7
  AS2007
  Cơ học ứng dụng
  x
   
  2
  4
  8
  PE1007
  Giáo dục thể chất 3
  x
   
  0
  4
  9
  CH2087
  Thực tập quá trình và thiết bị
  x
   
  2
  5
  1
  CH2053
  Thí nghiệm hóa hữu cơ
  x
   
  2
  5
  2
  CH2059
  Kỹ thuật phản ứng
  x
   
  2
  5
  3
  CH3015
  Thí nghiệm quá trình thiết bị
  x
   
  2
  5
  4
  CH2061
  Cơ sở tính toán và thiết kế thiết bị hóa chất
  x
   
  2
  5
  5
  CH3023
  Thiết kế hệ thống quy trình công nghệ hóa học
  x
   
  2
  5
  6
  CH2063
  Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu
  x
   
  3
  5
   
  CH3033
  Kỹ thuật môi trường
  Chọn 3/6 môn (6TC)
  x
  2
  5
   
  CH2065
  Hóa keo
  x
  2
  5
   
  CH3045
  Hóa sinh học
  x
  2
  5
   
  CH3005
  Các phương pháp phân tích hiện đại
  x
  2
  5
   
  CH2057
  Vật liệu và bảo vệ ăn mòn
  x
  2
  5
   
  CH3007
  Tổng hợp hữu cơ hóa dầu
  x
  2
  6
  1
  CH3031
  Cơ sở điều khiển quá trình
  x
   
  2
  6
  2
  CH3133
  Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học
  x
   
  3
  6
  3
   
  Kỹ thuật điện
  x
   
  2
  6
   
  CH3257
  Phương pháp kiểm toán và tiết kiệm năng lượng
  Chọn 3/9 môn "M1" hoặc 3/9 môn  "M2"
  M1
  2
  6
   
  CH3265
  Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học
  M1
  2
  6
   
  CH2079
  Kỹ thuật đường ống bể chứa
  M1
  2
  6
   
  CH2081
  Thiết kế P&ID
  M1
  2
  6
   
  CH3285
  Vận hành hệ thống quy trình công nghệ hóa học
  M1
  2
  6
   
  CH3037
  Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất
  M1
  2
  6
     
  Kỹ thuật điện tử (*)
  M1
  2
  6
   
  CH3079
  Phương pháp số trong công nghệ hóa học (*)
  M1
  2
  6
   
  CH3087
  Điều khiển tự động 1 (*)
  M1
  2
  6
   
  CH2071
  Hóa học xanh
  M2
  2
  6
   
  CH2073
  Cơ sở kỹ thuật hóa bức xạ
  M2
  2
  6
   
  CH3101
  Hóa học và công nghệ chất hoạt động bề mặt
  M2
  2
  6
   
  CH3107
  Kỹ thuật vật liệu vô cơ silicate
  M2
  2
  6
   
  CH3111
  Cơ sở kỹ thuật polymer
  M2
  2
  6
   
  CH3119
  Các phương pháp vật lý nghiên cứu chất rắn
  M2
  2
  6
   
  CH3127
  Độc chất học công nghiệp ứng dụng
  M2
  2
  6
   
  CH3137
  Nhiệt động và động học trong hóa sinh
  M2
  2
  6
   
  CH3141
  Nhiên liệu sinh học và nhiên liệu thay thế
  M2
  2
  6
     
  02 môn chuyên ngành (tự chọn)
   
  x
  4
  6
     
  Thực tập tốt nghiệp  (hè)
  x
   
  2
  7
  1
  CH3297
  An toàn quá trình
  x
   
  2
  7
  2
  CH4007
  Đồ án thiết kế kỹ thuật hóa học
  x
   
  2
  7
  3
  CH4351
  Chuyên đề luận văn tốt nghiệp
  x
   
  0
  7
  4
  SP1009
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  x
   
  3
  7
     
  03 môn chuyên ngành (tự chọn)
   
  x
  6
  7
     
  01 môn Kinh tế - Xã hội (tự chọn)
   
  x
  2
  8
  1
   
  Luận văn tốt nghiệp
  x
   
  9
     
  (*): Môn bắt buộc của SV thuộc định hướng "Điều Khiển trong CNHH"
       
   
   
   
  i.          Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học         
     Tự chọn đúng định hướng: 06 TC (03 môn)           
     Tự chọn tự do trong tất cả các định hướng: 04 TC (02 môn)
   
  Định hướng Quá trình và Thiết bị
   
   
  Stt
  MSMH
  Môn học
  TC
  Ghi chú
   
   
  1
  CH2075
  Các quá trình không ổn định
  2
     
   
  2
  CH3163
  Kỹ thuật phân tách hệ nhiều cấu tử
  2
     
   
  3
  CH3173
  Kỹ thuật chân không
  2
     
   
  4
  CH3189
  Lưu biến trong hóa học
  2
     
   
  5
  CH3199
  Kỹ thuật lạnh
  2
     
   
  6
  CH3213
  Thiết bị phản ứng nhiệt độ cao
  2
     
   
  7
  CH3223
  Kỹ thuật phân tán pha
  2
     
   
  8
  CH3239
  Sản xuất sạch hơn
  2
     
   
  9
  CH3251
  Lý thuyết truyền vận
  2
     
   
  Định hướng Kỹ thuật Hóa lý
   
   
  1
  CH3151
  Kỹ thuật xúc tác
  2
     
   
  2
  CH3167
  Thí nghiệm kỹ thuật xúc tác
  2
     
   
  3
  CH3175
  Kỹ thuật điện hóa
  2
     
   
  4
  CH3191
  Thí nghiệm kỹ thuật điện hóa
  2
     
   
  5
  CH3195
  Hóa học chất rắn và ứng dụng
  2
     
   
  6
  CH3209
  Hóa học vật liệu nano
  2
     
   
  7
  CH3227
  Quá trình hóa lý trong xử lý môi trường
  2
     
   
  8
  CH3233
  Kỹ thuật hấp phụ và ứng dụng
       
   
  9
  CH3255
  Điện hóa chất rắn & pin nhiên liệu
  2
     
   
  Định hướng Kỹ thuật Hóa Vô Cơ
   
   
  1
  CH3149
  Công nghệ sản xuất phân bón
  2
     
   
  2
  CH3161
  Giản đồ pha
  2
     
   
  3
  CH3179
  Thí nghiệm chuyên ngành vô cơ
  2
     
   
  4
  CH3185
  Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ
  2
     
   
  5
  CH3197
  Kỹ thuật chế biến khoáng sản
  2
     
   
  6
  CH3215
  Vật liệu nano vô cơ và ứng dụng
  2
     
   
  7
  CH3219
  Công nghệ sản xuất oxýt và một số hợp chất của các kim loại chuyển tiếp
  2
     
   
  8
  CH3237
  Màng vô cơ - tổng hợp và ứng dụng
  2
     
   
  9
  CH3247
  Công nghệ sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản
  2
     
   
  Định hướng Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ
   
   
  1
  CH3147
  Công nghệ sản phẩm mỹ phẩm
  2
     
   
  2
  CH3157
  Công nghệ hóa hương liệu
  2
     
   
  3
  CH3169
  Công nghệ các sản phẩm tẩy rửa
  2
     
   
  4
  CH3183
  Công nghệ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
  2
     
   
  5
  CH3201
  Kỹ thuật nhuộm in
  2
     
   
  6
  CH3207
  Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
  2
     
   
  7
  CH3221
  Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ
  2
     
  &nb

  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn

  Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
  Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Nhà B2, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

  Email: fce@hcmut.edu.vn

  Điện thoại: (08) 38 650 484     Fax: (08) 38 637 504