• Kỹ thuật Hóa Vô cơ

  03-03-2017
  Đội ngũ cán bộ là những cán bộ giảng dạy lâu năm có trình độ và kinh nghiệm bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy có tuổi đời trẻ, có nhiệt tình năng động trong công tác. Đội ngũ cán bộ khoa học bao gồm:
  1.PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ hkpha@hcmut.edu.vn
  2. TS. Lê Minh Viễn - Chủ nhiệm BM lmvien@hcmut.edu.vn
  3. TS. Nguyễn Tuấn Anh - P. Chủ nhiệm BM anh.nguyen@hcmut.edu.vn
  4. ThS. Trần Minh Hương minhhuong@hcmut.edu.vn
  5. ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết ntbtuyet63@yahoo.com
  6. ThS. Nguyễn Trương Xuân Minh ntrxminh@hcmut.edu.vn
  7. KS. Võ Nguyễn Lam Uyên uyenn2003@yahoo.com
  8. KS. Đỗ Thị Minh Hiếu dtmhieu@hcmut.edu.vn
  9. ThS. Nguyễn Phước Thiên nguyenphuocthien99@gmail.com
  10. ThS. Trần Thị Thanh Thuý thanhthuy@hcmut.edu.vn
  11. KS. Lê Anh Bảo Quỳnh l.baoquynh11@gmail.com

   


  Thông tin khác

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,escort bayan,türk porno,beylikdüzü escort,beylikdüzü escort,ankara escort,