• Ban chủ nhiệm khoa

  17-12-2016
  Thành phần ban chủ nhiệm khoa hiện nay như sau :
  1. Chủ nhiệm khoa:
   
  GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam
   
  Liên hệ: ptsnam@hcmut.edu.vn
  2. Phó chủ nhiệm khoa  
  PGS.TS. Nguyễn Quang Long
   
  Liên hệ: nqlong@hcmut.edu.vn
   
   
   
  TS. Lại Quốc Đạt
  Liên hệ: lqdat@hcmut.edu.vn
   
   
   
  PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng
  \Liên hệ: phungle@hcmut.edu.vn
   
   
   

  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  phim sex thu, phim sex gay, phim sex hiep dam, phim sex hentai, phim x, xnxx, phim sex hay, phim heo, phim sex hiep dam, phim sex hay