• Kỹ thuật Hóa Vô cơ

  06-09-2016
  Tiền thân của Bộ môn Kỹ thuật Hóa Vô cơ là Bộ môn hóa cơ bản, được hình thành từ năm 1975.

  1. Giới thiệu

  Tiền thân của Bộ môn Kỹ thuật Hóa Vô cơ là Bộ môn hóa cơ bản, được hình thành từ năm 1975. Đến năm 1996, Bộ môn Hóa Vô cơ cơ cấu lại như sau: Nhóm cơ bản (bao gồm luôn các Giảng viên của trường Ðại cương thuộc Ðại học quốc gia TPHCM) phụ trách giảng dạy Hóa đại cương và hóa vô cơ cho sinh viên ngành Hóa; Nhóm vô cơ kỹ thuật; Nhóm ngành Silicate.

  Vào đầu năm 2002, Nhóm Hóa cơ bản từ trường Ðại cương chính thức sát nhập lại Bộ môn Hóa Vô cơ. Đồng thời, với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nhóm ngành Silicate, Bộ môn Kỹ thuật Hóa Vô Cơ quyết định tách Nhóm ngành Silicate đề thành lập Bộ môn Silicat bên khoa Công Nghệ Vật Liệu.

  2. Lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo

  Hóa cơ bản
  • Ðào tạo hóa đại cương cho sinh viên toàn trường.
  • Ðào tạo hóa vô cơ cho sinh viên ngành công nghệ Hóa.
  Hóa vô cơ kỹ thuật

  Đào tạo các chuyên ngành Hóa vô cơ với các nội dung môn học:

  • Kỹ thuật sản xuất các chất vô cơ
  • Giản đồ pha
  • Công nghệ xử lý khoáng sản
  • Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ
  • Công nghệ sản xuất muối tinh khiết
  • Các phương pháp vật lý nghiên cứu chất rắn
  Các hướng nghiên cứu đang thực hiện
  • Pin nhiên liệu
  • Vật liệu y sinh
  • Vật liệu xử lý nước và xử lý môi trường
  • Cảm biến sinh học
  • Vật liệu từ tính
  • Pigment nano vô cơ
  • Phân bón
  • Mô phỏng và tối ưu quá trình hóa học
  • Ứng dụng kết tinh trong hóa dược
  • Vật liệu xây dựng

   

  3. Nhân sự

  Đội ngũ cán bộ là những cán bộ giảng dạy lâu năm có trình độ và kinh nghiệm bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy có tuổi đời trẻ, có nhiệt tình năng động trong công tác. Đội ngũ cán bộ khoa học bao gồm 14 cán bộ trong đó: 1 Phó giáo sư, 2 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư trong đó 3 cán bộ đang theo học ở nước ngoài.

  1.PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ hkpha@hcmut.edu.vn
  2. TS. Lê Minh Viễn - Chủ nhiệm BM lmvien@hcmut.edu.vn
  3. TS. Nguyễn Tuấn Anh - P. Chủ nhiệm BM anh.nguyen@hcmut.edu.vn
  4. ThS. Trần Minh Hương minhhuong@hcmut.edu.vn
  5. ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết ntbtuyet63@yahoo.com
  6. ThS. Nguyễn Trương Xuân Minh ntrxminh@hcmut.edu.vn
  7. KS. Võ Nguyễn Lam Uyên uyenn2003@yahoo.com
  8. KS. Đỗ Thị Minh Hiếu dtmhieu@hcmut.edu.vn
  9. ThS. Nguyễn Phước Thiên nguyenphuocthien99@gmail.com
  10. ThS. Trần Thị Thanh Thuý thanhthuy@hcmut.edu.vn
  11. KS. Lê Anh Bảo Quỳnh l.baoquynh11@gmail.com

  4. Quan hệ hợp tác

  • Hợp tác nghiên cứu với Nation Taiwan University of Science and Technology (NTUST): Đề tài về chế tạo pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC)
  • Hợp tác nghiên cứu với Doshisha University (Nhật Bản): Đề tài về vật liệu từ tính
  • Sắp tới (trong năm 2013), hợp tác nghiên cứu với Kumamoto University và De La Salle University: Đề tài về trích ly siêu tới hạn

   

  5. Liên hệ

   

  Bộ môn Kỹ thuật Hóa vô cơ

  P. 112 B2, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

  ĐT: 8483 865 04 48 – Ext: 5688


  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,