• Kỹ thuật Chế biến Dầu khí

  06-09-2016
  Bộ môn đang phụ trách đào tạo hàng năm hơn 40 sinh viên ngành Chế biến dầu khí, 20 học viên cao học ngành Kỹ thuật hóa dầu...

  1. Giới thiệu

  Bộ môn Chế biến Dầu khí được thành lập vào năm 1994, là nơi đào tạo cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu khoa học thuộc các lãnh vực lọc dầu, hóa dầu và chế biến khí. Hiện nay, Bộ môn đang phụ trách đào tạo hàng năm hơn 40 sinh viên ngành Chế biến dầu khí, 20 học viên cao học ngành Kỹ thuật hóa dầu, và 2-3 Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ Lọc và Hóa dầu

  Chương trình đào tạo của Bộ môn nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xã hội. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu và tiên tiến trong lãnh vực chế biến dầu khí và kỹ thuật hóa dầu để có thể làm việc trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế.

  Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án khoa học – công nghệ và chuyển giao công nghệ cũng được các cán bộ của Bộ môn tập trung thực hiện. Số lượng đề tài dự án các cấp, do cán bộ của Bộ môn chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính, trung bình hàng năm là 4-7 đề tài.

  2. Lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo

  • Nhiên liệu sinh học: xăng sinh học và dầu diesel sinh học
  • Khí hóa sinh khối, chuyển hóa chất thải rắn thành nhiên liệu
  • Mô phỏng và tối ưu hóa vận hành nhà máy lọc hóa dầu
  • Tích hợp việc sử dụng năng lượng có hiệu quả vào quy trình
  • Nghiên cứu phụ gia cho xăng và các sản phẩm hóa dầu như ETBE, phụ gia làm sạch động cơ, phụ gia dầu nhờn.
  • Xúc tác trong chế biến dầu khí như oligomer hóa, thơm hóa và isomer hóa…
  • Công nghệ chuyển hóa khí thành sản phẩm lỏng.
  • Nghiên cứu thiết bị xử lý khí thải
  • Tổng hợp hữu cơ hóa dầu

   

  3. Nhân sự

   

  Các cán bộ đã về hưu vẫn tham gia công tác giảng dạy của bộ môn:
  Các cán bộ đã từng làm việc của bộ môn:
   

   

  4. Quan hệ hợp tác

  Quan hệ trong nước:

  • Trung tâm nghiên cứu và phát triển dầu khí (PVPro)
  • Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM
  • Viện Công nghệ hóa Học
  • Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa dầu
  • Viện Khoa học Vật liệu
  • Nhà máy xử lý khí Dinh Cố
  • Công ty Sài gòn Petro
  • Công ty Dầu Nam Việt

  Quan hệ ngoài nước:

  1. Bộ môn hiện đang xúc tiến mạnh mẽ việc hợp tác với Tập đoàn UOP trong đào tạo cao học và tiến sỹ thông qua một số hoạt động sau:

  UOP đến làm việc tại Khoa trong 4 đợt vào ngày 18-06-2012, ngày 24-04-2013, ngày 16-12-2013 và ngày 21-12-2013.

  GS. Santi Krathipanja, thành viên UOP – Hollewell, giáo sư thỉnh giảng Đại học Chullalonkon và Đại Học Quốc gia Singapore, giảng dạy môn “Refining and Petrochemical Industry: Technology and Economics” cho học viên cao học và thực hiện một khóa học ngắn hạn về innovation cho cán bộ giảng dạy của bộ môn và học viên cao học.

  UOP tổ chức trao học bổng cho sinh viên đại học đồng thời xúc tiến mạnh mẽ việc hỗ trợ giáo dục đại học và sau đại học trong tháng 10 năm 2013.

  2. Bộ môn củng có quan hệ tốt với Đại học Công nghệ Petronas. Qua đó, GS Shuhaimi Mahadzir của Đại học Công nghệ Petronas đã sang giảng dạy học viên cao học môn: "Computational chemistry in petroleum processing" từ ngày 13-01-2013 đến ngày 18-01-2013.

   

  5. Liên hệ

  Bộ môn Kỹ thuật Chế biến Dầu khí

  P. 112 B2, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

  ĐT: 8483 865 04 48 – Ext: 5680


  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,